foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji SamorządnościKomitet Wyborczy Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy

Kandydat na Prezydenta Miasta

Bogdan Kiełbasiński

Kandydaci do Rady Miasta 

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Kandydaci do Rady Powiatu

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Dane Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto Nasze Sprawy

Adres siedziby komitetu wyborczego:

ul. Broniewskiego 4/27, 05-120 Legionowo.

REGON: 381128667

NIP: 5361936582

Pełnomocnik wyborczy:

Janusz Baranowski

Pełnomocnik finansowy:

Marzena Piętka

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Obecnie brak danych

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę:

Rejestr