foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji SamorządnościOgłoszenia (2)

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

ARI Docs Viewer: 'http://naszemiastonaszesprawy.pl/aaa' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.

 REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY 

ARI Docs Viewer: 'http://naszemiastonaszesprawy.pl/aaa' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.