^ Do góry
facebook

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Odwiedzono Nas

0258870
Dzisiaj
Ten Tydzień
Ten Miesiąc
Łacznie
26
258
1449
258870

Twoje IP: 107.22.102.16
Czas UTC: 2017-05-29 16:58:25

Program

Program Komitetu Wyborczego Wyborców NASZE MIASTO NASZE SPRAWY
dla miasta i powiatu Legionowo
 
BEZPIECZEŃSTWO
 
Zwiększymy poczucie bezpieczeństwa fizycznego i socjalnego, a w tym:
 • podniesiemy skuteczność działania i współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 • zadbamy o robocze kontakty i spotkania przedstawicieli służb porządkowych z mieszkańcami,
 • będziemy kształtować wrażliwość mieszkańców na problemy i potrzeby społeczne,
 • zintensyfikujemy budownictwo socjalne,
 • wypromujemy idee woluntaryzmu wśród młodzieży i udzielimy pomocy w realizacji takich przedsięwzięć,
 • będziemy przeciwdziałać wyobcowaniu i nieprzystosowaniu ludzi starszych,
 • uaktywnimy mieszkańców poprzez organizację i wspieranie samopomocy.
EDUKACJA i KULTURA
 
Opracujemy i wdrożymy lokalną politykę oświatową ukierunkowaną na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, która obejmować będzie:
 • naukę języka obcego w przedszkolach oraz zapewnienie ciągłości na wyższych poziomach kształcenia,
 • opracowanie systemu pomocy dla nauczycieli przygotowujących się do uzyskania kwalifikacji wymaganych do nauczania języków obcych,
 • powołanie placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu powiatowym,
 • utworzenie stanowiska pedagoga rodzinnego,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznej drogi do szkoły,
 • zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym.
 • dostosowanie liczby miejsc w przedszkolach do zdiagnozowanych potrzeb oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla 5-latków,
 • wzmocnienie motywacyjnej roli systemu wynagradzania nauczycieli.
 • rozwój bazy ośrodków kultury i sztuki.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
 
Będziemy kontynuować modernizację oraz rozbudowę infrastruktury technicznej zapewniając:
 • modernizację oraz rozbudowę miejskiej i powiatowej infrastruktury drogowej,
 • stworzenie sprawnego systemu komunikacji zbiorowej na obszarze miasta, powiatu i z aglomeracją warszawską,
 • kompleksowe zaopatrzenie ludności w wodę oraz odbiór ścieków,
 • skuteczne odprowadzenie wód deszczowych,
 • przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje stwarzające nowe miejsca pracy.
JAKOŚĆ ŻYCIA
 
Zadbamy o czyste, zdrowe i estetyczne środowisko życia mieszkańców oraz możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu poprzez:
 • kształtowanie świadomości ekologicznej pomocnej w prowadzeniu właściwej gospodarki odpadami.
 • szersze udostępnienie mieszkańcom obszarów leśnych, aby mogły być miejscem dla rodzinnego wypoczynku.
 • wytyczenie tras rowerowych łączących miasto z otaczającymi je lasami
 • tworzenie stref uspokojonego ruchu w obszarze zamieszkania.
 • budowę ekranów i wykorzystywanie żywopłotowych barier chroniących mieszkańców przed hałasem.
 • podniesienie standardu usług handlowych na placach targowych.
PARTNERSTWO
 
Zapewnimy aktywny udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach istotnych dla rozwoju miasta i powiatu poprzez:
 • wypracowanie oraz wdrożenie nowych form komunikowania się radnych, prezydenta miasta oraz zarządu powiatu ze wspólnotą samorządową,
 • stałe informowanie mieszkańców o zaawansowaniu prac związanych z realizacją strategii rozwoju miasta i powiatu,
 • otwartą politykę informacyjną w procesie lokalizacji inwestycji, która umożliwi zapobieganie konfliktom środowiskowym,
 • stworzenie płaszczyzn współpracy władz miejskich z władzami gmin ościennych, starostwa i sejmiku wojewódzkiego.
PRACA
 
Stworzymy warunki sprzyjające aktywności zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości wśród absolwentów i bezrobotnych poprzez:
 • zintensyfikowanie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości ludzi młodych,
 • zorganizowanie profesjonalnego doradztwa z udziałem ekspertów gospodarczych, dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • podjęcie działań podnoszących atrakcyjność naszego miasta i powiatu dla potencjalnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy,
 • dostosowanie profili kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnej gospodarki,
 • zadbanie o programy stażowe dla absolwentów poszukujących pracy,
 • stworzenie programów sezonowych prac interwencyjnych dla osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem,
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA
 
Zadbamy o dziedzictwo oraz tworzenie nowych wartości nadających miastu i okolicy niepowtarzalny charakter dziś i w przyszłości, poprzez:
 • wypracowanie, pielęgnowanie oraz rozwój indywidualnego oblicza naszego miasta i powiatu,
 • wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz inspirowanie organizacji pozarządowych w realizacji koncepcji przyjaznego miasta,
 • ochronę krajobrazu, dbanie o estetyczną zabudowę i kolorystykę miasta oraz powiatu
 • rewitalizację terenów zielonych, w sposób nawiązujący do przedwojennego, uzdrowiskowego charakteru naszego miasta i okolicy.
 • ochronę i rewaloryzację obiektów kultury materialnej.
ZDROWIE
 
Będziemy dążyć do poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców, rozwijając profilaktykę oraz jakość świadczeń medycznych poprzez:
 • budowę Powiatowego Centrum Rehabilitacji dla dzieci i dorosłych,
 • kontynuowanie Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie prewencji chorób nowotworowych,
 • wprowadzenie nowych programów profilaktycznych,
 • systematyczne zaopatrywanie placówek medycznych w sprzęt diagnostyczno-leczniczy,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier,
 • upowszechnianie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców miasta i powiatu,
 • usprawnienie wczesnej diagnostyki.
Luisa Spagnoli Il brand Luisa Spagnoli woolrich outlet presenta la sua collezione abbigliamento per la prossima woolrich outlet stagione fredda 2017, tra capi eleganti ma perfettamente funzionali alla vita di tutti i giorni.woolrich outlet La famosa maison umbra, nata dall’intuizionewoolrich outlet di Luisa Spagnoli nel 1928, rappresentò una sorta di woolrich outlet rivoluzione nel campo industriale italiano. Non solo woolrich outlet una donna imprenditrice, ma anche in grado di woolrich outlet italia coinvolgere altre donne nella produzione dei woolrich outlet italia capi da lei ideati. L’azienda di Luisa Spagnoli,woolrich outlet bologna allora cinquantenne, contribuì alla crescitawoolrich outlet bologna e alla modernizzazione dell’Umbria e del woolrich outlet bologna Centro Italia, lasciando un’improntamoncler outlet indelebile nella storia della moda e non solo. La collezione Luisa Spagnoli abbigliamento moncler outlet autunno inverno 2016 2017 continua ad essere chic e fedele alla tradizione, ma con tutta l’innovazione delle linee moderne e dei materiali più pregiati. Abiti, gonne,moncler outlet maglieria, cappotti, colori chiari e scuri si mescolano in una collezione che non deluderà le ammiratrici del brand COLLEZIONE LUISA SPAGNOLI AUTUNNOmoncler outlet INVERNO Un abito da sera corto, per le serate più mondane ma non eccessivamente eleganti, questo minidress in georgette di sera in color carta da zucchero, con gonna inmoncler outlet online tulle ricamato con paillettes e cristalli. Lo scollo è tondo con pince e non ha maniche. Vi presentiamo la collezione di abbigliamento moncler outlet online Peuterey per l’autunno inverno 2016 2017,moncler outlet online tra capi d’spirazione street style e altrimoncler outlet online più sofisticati, ma sempre urbani. La prossima stagione vedrà tornare di moda il glampeuterey outlet rock, ma anche il tipico stile british anni ’70, moltomoncler outlet online vintage ma senza tempo. Le stampe a quadretti sipeuterey outlet mescolano capi spalla dall’allure sportiva, piumini,peuterey outlet cappotti e giacche creano mix di look nuovi, grazie anche alle linee sempre diverse. Il brand italiano nel 2002 si ripromette,peuterey outlet da manifesto, di non esagerare e non cadere mai nella parte più farsesca della moda. Moderno ed elegante, Peuterey punta sulla qualità e si propone di esserepeuterey outlet la stella polare nel luxury casualwear. Ecco le sue proposte per la stagione fredda 2017. PEUTEREY DONNA, NUOVA COLLEZION La più classica delle giacche sportive invernali: il peuterey outlet piumino lungo! Il tipico aspetto a trapuntino, il cappuccio per riparare testa e collo dall’umidità e dal freddo,è perfetto non solo in alta quota ma anche, e soprattutto, in città, abbinato ad un look casual ma non sciatto.