foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji SamorządnościNASZ PROGRAM DLA LEGIONOWA

Chcemy, aby Legionowo korzystało z doświadczeń tzw. miast progresywnych, to jest takich, których władze dbają o zrównoważony rozwój służący poprawie jakości życia mieszkańców. Do tego potrzebna jest przestrzeń do życia, parki tworzące zielone płuca miasta, skuteczna walka ze smogiem. Chcemy stworzyć miasto przyjazne, czyli takie, które dba o poziom służby zdrowia, kulturę, stan środowiska naturalnego, dostępność infrastruktury i poziom edukacji. Wokół tych wartości tworzyliśmy nasz program.

MIASTO DLA LUDZI

Miasto przyjazne, które dba o poziom służby zdrowia, kulturę, stan środowiska naturalnego, dostępność infrastruktury i poziom edukacji.

1. Skończymy z chaotycznymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego i zagęszczaniem zabudowy na legionowskich osiedlach.
2. Zintensyfikujemy wymianę pieców węglowych na kotły gazowe i instalacje odnawialnych źródeł energii. Wprowadzimy system szybkiego ostrzegania mieszkańców o przekroczonych normach zanieczyszczenia powietrza. Zamontujemy filtry ochronne w każdej placówce oświatowej.
3. Będziemy sadzić drzewa i tworzyć zielone płuca miasta.
4. Zadbamy miejsca parkingowe na legionowskich osiedlach. Ich brak nie tylko utrudnia życie mieszkańcom, ale również zagraża bezpieczeństwu. Będziemy szukać możliwości budowy wielopoziomowych parkingów osiedlowych.
5. Nadgonimy zaniedbania w organizacji komunikacji lokalnej, sparaliżowanej przez brak odpowiedniej liczby przepraw kołowych i pieszych przez tory kolejowe. Nie będziemy forsować rozwiązań wbrew woli mieszkańców.
6. Będziemy zabiegać o ciągłe ulepszanie rozwiązań komunikacyjnych z Warszawą. Wiemy, że częstotliwość kursowania w godzinach szczytu jest niewystarczająca, a ceny biletów nadal droższe niż dla mieszkańców Warszawy.
7. Zrobimy wszystko, aby w Legionowie powstał szpital. Mógł powstać już kilka lat temu, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeba wrócić do tej koncepcji. Na dzień dzisiejszy kluczową sprawą jest zapewnienie szybkiego transportu medycznego do szpitala w nagłych przypadkach.
8. Widzimy potrzebę uruchomienia w szerszym zakresie opieki domowej dla osób chorych i w podeszłym wieku, nie radzących sobie z obowiązkami życia codziennego. Dla większego poczucia bezpieczeństwa osób starszych wprowadzimy tzw. teleopiekę dla seniorów oraz tzw. „bransoletki życia”.
9. Zadbamy o nowe miejsca pracy. Legionowo ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w województwie. Przygotujemy oferty dla inwestorów z sektora centrów technologicznych i usługowych.
10. Stworzymy warunki dla działalności w postaci taniej powierzchni biurowej dla młodych ludzi, którzy zdecydują się na założenie swojej pierwszej firmy.
11. W dzielnicach domów jednorodzinnych będziemy inwestować w budowę dróg i chodników, doprowadzenie mediów.
12. Przyspieszymy wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne.
13. Usprawnimy działanie monitoringu miejskiego. Konieczna jest większa obsada w zespole obsługi.
14. Obniżymy ceny wody dla gospodarstw domowych, obniżając koszty działalności miejskiej spółki.
15. Czynsze w legionowskiej spółdzielni są wyższe niż w stolicy. Zmiany w samorządzie będą początkiem zmian również w legionowskiej spółdzielni.
16. Skorzystamy z możliwości jakie tworzą otaczające Legionowo lasy i we współpracy z władzami nadleśnictwa zrewitalizujemy tereny do rekreacji.
17. Zadbamy o estetykę przestrzeni publicznej. Dlatego wprowadzimy do życia tzw. ustawę krajobrazową.
18. Zbudujemy system kanalizacji przeciwdeszczowej.


EDUKACJA TO INWESTYCJA

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za sukces naszych dzieci. Inwestowanie w młode pokolenie traktujemy nie tylko jako obowiązek rodziców, ale również odpowiedzialnych władz miasta.

1. W dyskusji o oświacie ważny będzie dla nas głos nauczycieli, dyrektorów i uczniów. Dlatego na mocy ustawy o systemie oświaty powołamy Radę Oświatową.
2. Najważniejszą propozycją dla rodziców będzie wprowadzenie „Bonu edukacyjnego” w kwocie 1000 PLN rocznie, jako refundację kosztów zajęć pozaszkolnych dla dzieci. Zajęcia dodatkowe stały się istotną częścią edukacji. Jeżeli dzieci uczęszczają na takie zajęcia, trzeba pomóc rodzicom.
3. Chcemy stworzyć specjalny fundusz nagród dla nauczycieli, tak aby sukcesy edukacyjne ich uczniów, były odpowiednio wynagradzane i stanowiły istotny dodatek do pensji.
4. Nauczyciel będą mogli również prowadzić zajęcia wyrównawcze dla uczniów – płatne dla nauczycieli, bezpłatne dla uczniów.
5. Koniecznością jest również zmiana organizacji pracy przedszkolach i żłobku, tak aby rodzice mogli odbierać dzieci po godzinie 17.00.
6. Miejsce w żłobku dla każdego dziecka, które potrzebuje takiej opieki.
7. Szkoły podstawowe muszą być jednozmianowe, poszukamy rozwiązań , by to wprowadzić.
8. Wprowadzimy bezpłatny gorący posiłek dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
9. Wprowadzimy program „Zdrowy kręgosłup” i odchudzimy plecaki uczniów w klasach 1-3.
10. Przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 obejmiemy programem opieki stomatologicznej i systematycznie będziemy go rozszerzać na starsze roczniki.
11. Zbudujemy dom kultury z prawdziwego zdarzenia, z bogatą ofertą zajęć artystycznych, plastycznych , muzycznych, komputerowych oraz oczekiwanych przez dzieci i rodziców kół zainteresowań. Akcje lato i zima w mieście będą dla dzieci bezpłatne.
12. Będziemy wspierać rozwój wolontariatu.
13. Zadbamy o większą dostępność już wybudowanych obiektów sportowych i zapewnimy animatorów sportu. Będziemy wspierać kluby sportowe, które dbają o ofertę zajęć dla młodzików i juniorów.

SAMORZĄD OBYWATELSKI

Oddamy samorząd mieszkańcom. Chcemy współrządzenia, a nie władzy włodarzy.

1. Wprowadzimy budżet obywatelski. Udział mieszkańców w wydatkowaniu środków z budżetu miasta, który przecież sami tworzą jest oczywisty.
2. Zadbamy o edukację samorządową, aby mieszkańcy mogli korzystać np. inicjatywy uchwałodawczej.
3. Zapewnimy mieszkańcom możliwość udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji w mieście, czy to w formie szerokich konsultacji społecznych, czy odwołując się do instytucji referendum.
4. Będziemy otwarci na propozycje nie tylko naturalnych partnerów społecznych, takich jak organizacje pozarządowe, ale również oddolne inicjatyw mieszkańców w sprawach dotyczących ich osiedla, czy ulicy przy której mieszkają.