^ Do góry
facebook

Legionowskie Stowarzyszenie Promocji Samorządności NASZE MIASTO NASZE SPRAWY

Odwiedzono Nas

0258857
Dzisiaj
Ten Tydzień
Ten Miesiąc
Łacznie
13
245
1436
258857

Twoje IP: 107.22.102.16
Czas UTC: 2017-05-29 16:56:01

Radni Rady Miasta

 

 

 

Bogdan Kiełbasiński

Bogdan Kiełbasiński - radny 2 kadencję, przewodniczący Klubu Radnych NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, członek Komisji Rozwoju Miasta. W obecnej kadencji w Rady zajmuje się w szczególności kwestiami rozwoju infrastruktury miejskiej, komunikacji lokalnej i dogodnych połączeń z Warszawą (m.in. od kilku lat zabiegał o wprowadzenie do budżetu projektu budowy wielopoziomowego parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" realizowanego obecnie w ramach budowy Centrum Komunikacyjnego; wnioskował o uruchomienie taniej lokalnej linii autobusowej dla mieszkańców Legionowa, z której od ubiegłego roku można korzystać bezpłatnie; jest zaangażowany w realizację projektu IV etapu kanalizacji dla mieszkańców Bukowca z rejonu ulicy Grudzie)

Aktywność społeczna:

Od lat pracuje na rzecz mieszkańców Legionowa, w szczególności Osiedla Jagiellońska, gdzie po raz kolejny został wybrany radnym; członek zespołu redakcyjnego wydającego Legionowski Kwartalnik Samorządowy NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, założyciel i prezes zarządu Fundacji Legionowo dla Ciebie wspierającej utalentowaną legionowską młodzież - przez 2 sezony przygotowawcze do Olimpiady w Londynie 2012, Fundacja zapewniała finansową pomoc najlepszemu legionowskiego pływakowi Dawidowi Szulichowi - Fundacja jest również organizatorem imprez o charakterze dobroczynnym m.in. Charytatywnego Balu na Luzie, uczestniczyła w organizacji Festiwalu Młodych Talentów oraz współpracuje w realizacji projektu "Szkoła Liderów".

 

 

 

Józef Dziedzic

Oficer Wojska Polskiego. Żonaty. Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Nasze Miasto Nasze Sprawy. Radny trzecią kadencję, reprezentujący mieszkańców osiedli: Piaski, Bukowiec, Grudzie oraz Kozłówka. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Szczególnie interesuje się rozwojem komunikacji kolejowej z Warszawą, działalnością na rzecz seniorów a także wspieraniem inicjatyw ukierunkowanych na kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Zwolennik wychowania młodzieży przez sport, decentralizacji działalności sportowej poprzez angażowania się organów gminy w organizowanie przedsięwzięć sportowych na osiedlach mieszkaniowych. Członek Społecznej Rady Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Piaski. Aktywnie wspiera działalność organizacji kombatanckich oraz byłych żołnierzy zawodowych.

 Aktywność społeczna:

Inicjator wielu przedsięwzięć inwestycyjnych miedzy innymi budowy zespołu Boisk na terenie Zespołu Szkół na Piaskach, budowy oraz nadania imienia Kościuszkowców Parku Miejskiego na Piaskach, uruchomienia komunikacji kolejowej ze stacji kolejowej Legionowo Piaski oraz wspierający rewitalizację tego przystanku, budowy oraz wspierający rozbudowę placów zabaw na terenie osiedla Piaski oraz Kozłówka. Pomysłodawca wielu inicjatyw społecznych miedzy innymi corocznego Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych oraz przedsięwzięć sportowych dla młodzieży, przedsięwzięć mających na celu utrwalanie tradycji 1 WDZ w Legionowie, wspierania dzieci z rodzin ubogich. Przyjazny ludziom, otwarty na ich potrzeby, zawsze gotowy do udzielania pomocy. Angażujący się w bieżące funkcjonowanie osiedla Piaski dbając inwestycje oraz utrzymanie istniejącej infrastruktury. Udziela pomocy wspólnotom mieszkaniowym w zakresie rozwiązywania problemów związanych z utrzymaniem wspólnotowej infrastruktury będącej w użytkowaniu ogółu mieszkańców miasta. Aktywnie wspiera działalność organizacji kombatanckich oraz byłych żołnierzy zawodowych.
Z inicjatywy Józefa Dziedzica, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Prezydent Legionowa wystosował pismo do władz Serocka z apelem o podjęcie współpracy w zakresie zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców obu gmin z Warszawą. Zaproponowano, by współpraca gmin dotyczyła wspólnego uzgadniania potrzeb oraz zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej z Warszawą, wspólnej partycypacji w kosztach, wymiany informacji o ilości pojazdów oraz pasażerów dla których należy zabezpieczyć odpowiednią bazę komunikacyjną oraz parkingową. Szacuje się, że w bieżącym roku gmina Legionowo wyda na ten cel co najmniej 5 mln. złotych. Niestety w tych wydatkach nie partycypuje gmina Serock. Zwiększająca się liczba mieszkańców w kolejnych latach powodować będzie konieczność spotęgowania wysiłku w zakresie zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych. Alternatywą dla komunikacji zbiorowej są korki na trasach dojazdowych do Warszawy. Budżet pojedynczej gminy nie jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom oraz oczekiwaniom mieszkańców. Istnieje więc pilna potrzeba wspólnego działania w tym zakresie.
Władze Serocka przysłały odpowiedź w której zasygnalizowano, że problem ten analizują, lecz niestety terminu zakończenia tego przedsięwzięcia nie określono.
Po długich perturbacjach udało się uruchomić podlewanie roślin w Parku Kościuszkowca. Długa susza oraz słaba gleba zagroziła roślinom, którym groziło uschnięcie. Po interwencjach usunięto problemy organizacyjne oraz techniczne.
W ramach współpracy pomiędzy władzami miasta oraz firmą Kaufland przystąpiono do przebudowy chodnika głównego na terenie Parku Kościuszkowców oraz budowy pochylni dla wózków i rowerów.

 

 

 

Paweł Lewandowski

Radny 2 kadencję, członek klubu radnych NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, członek Komisji Budżetu i Finansów. Reprezentuje mieszkańców Osiedla Młodych, Przystanku, III Parceli i Ludwisina. W obecnej kadencji zajmuje się przede wszystkim kwestiami rozbudowy i remontów infrastruktury w mieście (przebudowa ulic na III Parceli, budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, budowa mieszkań komunalnych i socjalnych).

Aktywność społeczna:

Od dziecka związany z Legionowem. Urodził się w legionowskiej porodówce; mieszkał przy ulicy Batorego, a następnie na Osiedlu Młodych. Od lat zaangażowany w pracy na rzecz mieszkańców Legionowa, w szczególności Osiedla Młodych, III Parceli i Przystanku, gdzie po raz kolejny został wybrany radnym.
1) był inicjatorem budowy boiska i placu zabaw na Osiedlu Młodych
2) zabiegał o uruchomienie całotygodniowych kursów autobusów linii 731, a następnie wspierał zbieranie podpisów pod petycją w sprawie pozostawienia tejże linii
2) wraz z Radą Osiedla Młodych, z którą spotyka się regularnie, zabiegał o uruchomienie punktu bibliotecznego na Osiedlu Młodych wraz z dwoma stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu
3) zabiega o poprawę bezpieczeństwa w swoim okręgu wyborczym (w szczególności w okolicach Osiedla Młodych) - zainicjował spotkanie i zaprosił Komendanta Straży Miejskiej na posiedzenie Rady Osiedla Młodych
4) zabiega o montaż drugiej kamery monitoringu na Osiedlu Młodych, która obserwowałaby teren przed sklepami spożywczymi przy pętli autobusowej
5) zabiega o montaż świateł (co najmniej pulsacyjnych) na skrzyżowaniu ulic Suwalnej i Olszankowej przy Osiedlu Młodych
6) wspierał pomysł uruchomienia połączeń SKM do stacji Legionowo Piaski
7) zabiega o przebudowę i wyasfaltowanie kolejnych ulic na III Parceli i Przystanku
8) wspiera budowę przejścia dla pieszych nad torami na przedłużeniu ulic Parkowa/ Prymasa Wyszyńskiego (które zostałoby uruchomione po oddaniu do użytku tunelu na Przystanku i zamknięciu przejazdu łączącego w/w ulice);
9) zabiega o budowę kolejnych mieszkań komunalnych i socjalnych

 

 Małgorzata Luzak

 

Małgorzata Luzak

Małgorzata Luzak - radna trzecią kadencję, członek Klubu Nasze Miasto Nasze Sprawy, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (drugą kadencję), wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Priorytetowymi są dla niej: utworzenie funkcjonalnej, nowoczesnej biblioteki miejskiej (w nadchodzącym roku jest wreszcie szansa, by te starania zostały sfinalizowane) oraz budowa Centrum Komunikacji (by "straszący" od lat prowizoryczny budynek przestał istnieć). Istotne sprawy, którym poświęca dużo uwagi to funkcjonowanie oświaty w Legionowie, bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, wspieranie młodych uzdolnionych ludzi, aktywizacja seniorów, pomoc chorym dzieciom. Na sesjach Rady Miasta złożyła 4 interpelacje i 7 zapytań do Prezydenta Miasta w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców miasta, uczestniczyła w 4 konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji miejskich, skutecznie wspiera inicjatywy lokalne. Jest Członkiem Rady Pożytku Publicznego. Koordynuje społecznie Program zapobiegania bezdomności zwierząt w Legionowie. Współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta.
Kontakt : tel. 509 469 222 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Małgorzata Luzak zaprasza na blog - http://malgosialuzak.blog.onet.pl/

 Aktywność społeczna:

- Działa od 3 lat w grupie Otwarte Serca pomagającej chorym dzieciom poprzez organizowanie akcji charytatywnych,
- Wspiera uzdolnionych uczniów - jest pomysłodawcą i od 5 lat współorganizatorem Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów,
- Aktywizuje i integruje środowiska seniorów - założyła i prowadzi zespół estradowy "Na luzie", w skład którego wchodzą uzdolnieni seniorzy(od marca 2013r.)
- Od wielu lat w Przedszkolu nr 12 "gra" z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
- Wspiera bardzo pożyteczną i potrzebną działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- Uczestniczy w akcjach organizowanych przez miejskie placówki oświatowe,
- Współorganizowała Legionowskie Wigilijne Spotkania Dzieci i Młodzieży (dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym),
- Jest redaktorem prowadzącym gazety Nasze Miasto Nasze Sprawy,
- Prowadzi blog naszego Stowarzyszenia - http://naszemiasto.blog.onet.pl/
- Skutecznie od lat pomaga bezdomnym zwierzętom, prowadzi zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych związane z właściwą opieką nad zwierzętami domowymi i zasadami bezpieczeństwa w kontaktach z nimi.
Dużą ilość obowiązków społecznych udaje się jej pogodzić dzięki temu, że jest zorganizowana i lubi działać. Stara się pamiętać o wszystkim i o wszystkich, a zwłaszcza o tych, którzy o swoje upomnieć się nie mogą.

 

 

 

Paweł Głażewski

Paweł Głażewski-młodzieżowy radny miasta w latach 2004-2006, radny miasta kadencji 2010-2014, członek Klubu Radnych NASZE MIASTO NASZE SPRAWY, zasiada w Komisjach Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych, Rozwoju Miasta a także Budżetu i Finansów. W swojej pierwszej kadencji Rady Miasta szczególny nacisk kładzie na pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego ludzi potrzebujących i wykluczonych społecznie nie zapominając również o sprawach dotyczących młodzieży.

Aktywność Społeczna:

Od 2011 roku członek Zarządu Osiedla Piaski. Zbieraniem podpisów pod petycją przyczynił się do pozostawienia linii autobusowej 731 dla mieszkańców Osiedla Piaski a także mieszkańców Osiedla Młodych. Pomaga przy organizacji corocznych Wigilijnych Spotkań Dzieci i Młodzieży z ubogich rodzin naszego miasta. Pozyskał fundusze na budowę placu zabaw na Osiedlu przy ul. Piaskowej. Pomógł przy realizacji programu samoobrony dla kobiet z naszego miasta o nazwie "Bezpieczna Kobieta". Walczy o rewitalizację peronu Kolejowego dla Stacji Legionowo-Piaski.

 

 

 

Luisa Spagnoli Il brand Luisa Spagnoli woolrich outlet presenta la sua collezione abbigliamento per la prossima woolrich outlet stagione fredda 2017, tra capi eleganti ma perfettamente funzionali alla vita di tutti i giorni.woolrich outlet La famosa maison umbra, nata dall’intuizionewoolrich outlet di Luisa Spagnoli nel 1928, rappresentò una sorta di woolrich outlet rivoluzione nel campo industriale italiano. Non solo woolrich outlet una donna imprenditrice, ma anche in grado di woolrich outlet italia coinvolgere altre donne nella produzione dei woolrich outlet italia capi da lei ideati. L’azienda di Luisa Spagnoli,woolrich outlet bologna allora cinquantenne, contribuì alla crescitawoolrich outlet bologna e alla modernizzazione dell’Umbria e del woolrich outlet bologna Centro Italia, lasciando un’improntamoncler outlet indelebile nella storia della moda e non solo. La collezione Luisa Spagnoli abbigliamento moncler outlet autunno inverno 2016 2017 continua ad essere chic e fedele alla tradizione, ma con tutta l’innovazione delle linee moderne e dei materiali più pregiati. Abiti, gonne,moncler outlet maglieria, cappotti, colori chiari e scuri si mescolano in una collezione che non deluderà le ammiratrici del brand COLLEZIONE LUISA SPAGNOLI AUTUNNOmoncler outlet INVERNO Un abito da sera corto, per le serate più mondane ma non eccessivamente eleganti, questo minidress in georgette di sera in color carta da zucchero, con gonna inmoncler outlet online tulle ricamato con paillettes e cristalli. Lo scollo è tondo con pince e non ha maniche. Vi presentiamo la collezione di abbigliamento moncler outlet online Peuterey per l’autunno inverno 2016 2017,moncler outlet online tra capi d’spirazione street style e altrimoncler outlet online più sofisticati, ma sempre urbani. La prossima stagione vedrà tornare di moda il glampeuterey outlet rock, ma anche il tipico stile british anni ’70, moltomoncler outlet online vintage ma senza tempo. Le stampe a quadretti sipeuterey outlet mescolano capi spalla dall’allure sportiva, piumini,peuterey outlet cappotti e giacche creano mix di look nuovi, grazie anche alle linee sempre diverse. Il brand italiano nel 2002 si ripromette,peuterey outlet da manifesto, di non esagerare e non cadere mai nella parte più farsesca della moda. Moderno ed elegante, Peuterey punta sulla qualità e si propone di esserepeuterey outlet la stella polare nel luxury casualwear. Ecco le sue proposte per la stagione fredda 2017. PEUTEREY DONNA, NUOVA COLLEZION La più classica delle giacche sportive invernali: il peuterey outlet piumino lungo! Il tipico aspetto a trapuntino, il cappuccio per riparare testa e collo dall’umidità e dal freddo,è perfetto non solo in alta quota ma anche, e soprattutto, in città, abbinato ad un look casual ma non sciatto.